Privat Frågor kring beställning eller betalning

Vår policy och villkor


D et är mycket viktigt för oss att du är nöjd med din tjänst eller produkt. Alla frågor är varmt välkomna. Vi önskar dock att du först och främst vänder dig till den tjänst eller butik där du köpt din tjänst eller produkt ifrån. Varje butik och tjänst har sina egna villkor även om Listic AB administrerar dom. För våra e-butiker tillämpar vi konsumentköplagen för privatpersoner. Det kan innebära att vi vid överrenskommen retur är tvungna att debitera 20% av ordervärdet plus returfrakt för merhantering och lagerkostnad.

Några exempel på våra e-butikers villkor


  • Listic ABs butiker säljer aldrig vidare dina uppgifter till extern part.
  • Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen.
  • Om varan kommer bort eller att du vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, ska du omedelbart anmäla detta till fraktbolaget. Om fraktbolaget ej åtager sig skadeansvaret kontaktar du oss. Vi skickar för närvarande endast produkter inom Sverige.
  • Felaktig eller skadad vara ska reklameras inom 14 dagar. Vid återsändelse av en vara står Listic ABs butik för frakten och eventuell ersättningsleverans. Varan ska återsändas väl emballerad och i originalförpackning med bifogad beskrivning av felaktigheten. Om varan skadas eller kommer bort då kunden återsänder den är kunden betalningsansvarig.
  • Tillsammans med vår fraktpartner står vi för transportrisken, det vill säga risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.
  • Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.
  • Force Majeure - Listic ABs butiker är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.
  • Majoriteten av betalning sker med hjälp av externa partners.
  • För alla villkor besök respektive butik.